Pilisszentiván.hu
2024.06.20. Rafael napja van

Dokumentumtár

Közhiteles cégnyilvántartás Fajl_2022 Fajl_2023 Fajl_2024 Helyi Esélyegyenlőségi Program Hirdetmények
Végrehajtás - Sólyom Róbert Horváth Daniella bírósági irat átvétele - hirdetmény Hirdetmény földnek minősülő ingatlanok jogi helyzetének rendezése céljából Hirdetmény - földnek minősülő ingatlanok jogi helyzetének rendezése céljából 2023.12.21 Ingatlanárverési hird - Juhász- Kovács Ingatlanárverési hird - EOS Faktor - Metzger Éva - lakóingatlan Ingatlanárverési hird - Kolozsvári - Marlok - kivett lakóház és udvar Hirdetmény- Törvényszék - Végzés - Kézbesítés 2023. november 3. Szabó Tibor ingatlanárverési hirdetmény A Budapest-Esztergom vasútvonal villamosítási és kiegészítő építési munkák elvégzése vonatkozásában minisztériumi hirdetmény Végrehajtási hirdetmény Wenczl Melinda Szabó Gergő ingatlanárverési hirdetmény Sinkovicz Tamás ingatlanárverési hirdetmény Gechter József ingatlan árverési hirdetmény Mészáros Andrea ingatlanárverési hirdetmény Huszár Sándor ingatlanárverési hirdetmény Neumann László ingatlanárverési hirdetmény Wenczelné Scuck Edina ingatlanárverési hirdetmény Parlagfű elleni védekezés tájékoztató Hirdetmény - nh Tigyi Katalin (öröklés) Hirdetmény - földtulajdonosi gyűlés 2022. 07.18. Hirdetmény - vadkárral kapcsolatos ügyekben - 2022 Budapest Környéki Törvényszék Végzés_2022.03.07. Körzeti erdőtervezési eljárás megindítása 2022 Ítélkezési szünet - Budakörnyéki Járásbíróság Ingatlanárverési hirdetmény - 2084 Pilisszentiván, Ismeretlen 2477/*, megnevezése: kivett zártkerti művelés alól kivett terület Hirdetmény 2021-2022 tavaszi vetéstervről Hirdetmény földtulajdonosi gyűlésről Hirdetmény Bihari Gábor Zsolt Hirdetmény Dávid János Hirdetmény Lakatos Lajos
Hulladékszállítás Iskolai étkeztetés Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyvek 2024 Jegyzőkönyvek 2023 Jegyzőkönyvek 2022 Jegyzőkönyvek 2021 Jegyzőkönyvek 2020 Jegyzőkönyvek 2019 Jegyzőkönyvek 2018 Jegyzőkönyvek 2017 Jegyzőkönyvek 2016 Jegyzőkönyvek 2015 Jegyzőkönyvek 2014 Jegyzőkönyvek 2013 Jegyzőkönyvek 2012 Jegyzőkönyvek 2011
Képviselő-testület munkaterv Közlemény Közmeghallgatás Közvilágítás korszerűsítés 2024 Nyomtatványok
Adózási nyomtatványok Településképi nyomtatványok Közterülethasználati kérelem Egyetemes szolgáltatási árszabáshoz, családi fogyasztói közösségek igazolására vonatkozó kérelem Kérelem közútra történő behajtáshoz Kérelem kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz (szerkeszthető) Téli rezsicsökkentés igénylőlap Bejelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokról Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem Növénytelepítési bejelentő Fakivágási és növénytelepítési engedély Vállalkozók netto árbevételének kiszámítása Temetési segély Tehetséggondozási támogatás iránti kérelem Jegyzői igazolás lakásépítési kedvezmény és lakáscélú hitel igénybevételéhez Átmeneti szociális segély iránti kérelem
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pályázatok
Bányarekultiváció Pilisszentiván belterületén Sportegyesület TAO pályázat Pályázat Tiszta falu. Boldog falu. Pályázat - Iskola KEHOP épületenergetika KÖFOP_1_2_1_VEKOP_16_2016_00626 ASP csatlakozás Adósságkonszolidációs pályázat Pályázatok - Generációk háza Pályázatok - Iskola Pályázatok - Szeméttelep Pályázatok - Óvoda Értékvédelmi támogatás pályázat 2019 Pályázat - Fenntartható életmód A Pilisszentiváni Sportegyesület támogatása - Kérelem A Pilisszentiváni Sportegyesület támogatása - Pályázat
Rendeletek
Nemzeti Jogszabálytár Rendeletek 2024 Rendeletek 2023
18/2023. (XII.5.) Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2023.(X.26.) rendelet módosításáról 17/2023. (XI.30.) Rendelet a temetőkről és temetkezésről szóló 12/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről 16/2023. (X.11.) Rendelet a felsőoktatásban tanulók tanulmányi ösztöndíjáról 15/2023. (X.11.) Rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 14/2023. (X.10.) Rendelet a "Tiszta falu, Boldog falu Pilisszentiván" díj alapításáról és adományozásának rendjéről 13/2023. (X.16.) A szilárdhulladék elszállításának díjáról szóló 10-2013.(VII.30) számű rendelet hatályon kívül helyezéséről 12/2023. (IX.26.) Rendelet a temetőkről és a temetkezésről 11/2023. (IX.26.) Rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 10/2023. (IX.26.) Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 9/2023. (VII.24.) A nevelési, oktatási, szociális intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról 7/2023. (V. 31. ) Közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kedvezményes házszám-megáll... 8/2023. (V. 30. ) Tiszta falu. Boldog falu. - Ajánlólap 8/2023. (V.30.) Tiszta falu. Boldog falu díj - rendeletmódosítás 6/2023. (V.2.) Rendelet Pilisszentivánközség helyi építési szabályzatáról szóló 5/2016. (IV.19.) számú önkormányzati rendele... 5/2023. (V.2.) Rendelet az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról 4/2023. (IV.28.) Rendelet a 2022. IV. negyedévi költségvetés előirányzat módosításáról 3/2023. (IV. 1.) Rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és ... Rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 1/2023. (II.7.) Rendelet egyes önkormányzati rendeletek deregulációjáról
Rendeletek 2022 Önkormányzati rendeletek 2021 Önkormányzati határozatok 2021
Tájház tetőfelújítása Óvoda 2021. évi nyári zárva tartása A 2174/1 és 2174/5 kivett közút - telekalakítási szerződés - vásárlás A 2174/1 és 2174/5 kivett közút - telekalakítási szerződés Dr. Öveges Kristóf kinevezésének támogatásáról A Ságvári utca járdaépítés pótmunkájáról A rendőrség 2020. évi beszámolójának elfogadásáról A háziorvosi praxis megvásárlásáról A temető mögötti hulladék elszállításáról A községi könyvtár 2020. évi beszámolójának elfogadásáról A Ságvári utca járdafelújítás árajánlat elfogadásáról Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról Kertész alkalmazásáról megbízási szerződéssel 2021. évi Napforduló Fesztivál időpontjának meghatározásáról Szentiváni Újság évi 6 alkalommal történő megjelenéséről Önkormányzati fejlesztések 2021 pályázat benyújtásáról Az 1442 hrszú ingatlanon lévő épület fennmaradási és továbbépítési engedélyéről A pilisszentiváni 1480 hrszú ingatlan értékbecsléséről 2020. évi belső ellenőri jelentésről Negyedévi bérleti díjak elengedéséről A pilisszentiváni 1476 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről A temető fenntartási díj emeléséről A Generációk Háza működésével kapcsolatos módosításokról A pilisszentiváni 743 hrsz-ú ingatlan árveréséről A civil szervezetek ingyenes díszterem használatáról A 2021. évi I. negyedévi bérleti díjak elengedéséről A Pilis Video Kft-vel és a Filmkovács Bt-vel kötött szerződések felmondásáról
Rendeletek 2020 Rendeletek 2007 Rendeletek 2019 Rendeletek 2017
21/2017.(XII.12.) sz. rend. a Község 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.14.) sz. önk. rend. 8. számú módosításáról 9/2017.(V.09.) sz. Önk. rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.14.) sz. rendelet módosításáról 22/2017. (XII. 21.) sz. Önk. rendelet - A településkép védelméről 19/2017. (XI.21.) sz. Önk. rendelet - A talajterhelési díjról 18/2017. (XI.21.) sz. Önk. rendelet - Az Építményadóról szóló 12/2014. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 15/2017.(IX.26.) sz. Önk. rendelet - A tehetséggondozási alap és oklevél létrehozásáról szóló rendelet módosításáról 14/2017. (IX.26.) sz. Önk. rendelet - A Pilisszentiván Község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 5. számú módosításáról 13/2017. (IX.26.) sz. Önk. rendelet - A Pilisszentiván Község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 4. számú módosításáról 12/2017. (VII.29.) sz. Önk. rendelet - A Pilisszentiván Község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 3. számú módosításáról 11/2017. (VII.29.) sz. Önk. rendelet - A Pilisszentiván Község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. számú módosításáról 10/2017. (VI.13.) sz. Önk. rendelet - A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabálya... 8/2017. (V.09.) Kt. sz. rendelet - A partnerségi egyeztetés szabályairól 7/2017. (V.09.) sz. Önk. rendelet - A környezetvédelemről szóló 14/2005. (V.23.) számú rendelet módosításáról 4/2017. (III.14.) sz. Önk. rendelet - Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 2/2017. (II.07.) sz. Önk. rendelet - A község 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról 1/2017. (II.07.) sz. Önk. rendelet - A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
Rendeletek 2016 Rendeletek 2018 Rendeletek 2010
25/2010.(XII.17.) sz. Önk.rendelet Pilisszentiván község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 24/2010. (XII.13.) sz. Önk.rendelet A KÖZSÉG 2011. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 22/2010.(XII.14.) sz. Önk.rendelet A VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL hatályon kívül helyezéséről 21/2010.(XII.15.) sz. rendelet a szennyvízdíjról 21/2010.(XII.14.) sz. Önk.rendelet Az építményadóról szóló többszörösen módosított 22/2005. (XI.16.) 20/2010.(XII.14.) sz. Önk.rendelet A szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díj 19/2010.(XII.14.) sz. Önk.rendelet a szilárd hulladék elszállításának díjáról 18/2010.(XII.14.) sz. Önk.rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 17/2010.(XII.14.) sz. Önk.rendelet Pilisszentiván községben a település üzemeltetési hozzájárulás 16/2010.(XII.14.) sz. Önk.rendelet a közterületek használatáról szóló többszörösen módosított 3/1993 15/2010.(XII.14.) sz. Önk.rendelet a gyermekek védelméről 13/2010. (XII.14) sz. rendelet Pilisszentiván Építési Szabályzatának megállapításáról 14/2010.(XII.14.) sz. Önk.rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 12-2010.(XI.16.) sz. Önk. rendelet a 690. hrsz.-ú közterület elnevezéséről 11/2010.(IX.28.) sz. rendelet a Pilisszentiváni 299/1 hrsz.-ú ingatlan közúttá nyilvánításáról 10/2010.(V.04.) számú rendelet a tehetséggondozási alapról 09/2010. (IV.27) sz. rendelet a köztisztaságról 08/2010. (IV.27) sz. rendelet a 2009 évi beszámoló elfogadásáról 07-2010.(III.10) rendelet a Közművelődésről.doc 06/2010. (III.9) sz. rendelet a közművelődésről 05/2010. (III.9) sz. rendelet a 2009 évi költségvetés módosításáról mell. 4. 05/2010. (III.9) sz. rendelet a 2009 évi költségvetés módosításáról mell. 3 05/2010. (III.9) sz. rendelet a 2009 évi költségvetés módosításáról mell_2 05/2010. (III.9) sz. rendelet a 2009 évi költségvetés módosításáról mell. 1 05/2010. (III.9) sz. rendelet a 2009 évi költségvetés módosításáról 03/2010. (III.2) sz. rendelet az Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről mell. 5 03/2010. (III.2) sz. rendelet az Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről mell. 4 03/2010. (III.2) sz. rendelet az Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről mell. 3: beruhazasok_2010 03/2010. (III.2) sz. rendelet az Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről mell. 2 kiadas_reszletes 03/2010. (III.2) sz. rend. az Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről mell. 1:bevetel_kiadas_merleg 03/2010. (III.2) sz. rendelet az Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről 02/2010.(II.2) sz. rendelet a szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról 01/2010.(II.02. ) sz. rend. A 25/2009.(XII.15.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről -építményadó
Rendeletek 2011
22-2011.(XII.15.) sz rendelete a szilárdhulladék elszállításának díjáról 21-2011. (XII.15.) sz. rendelete_a_szennyvízdíjról 19-2011. (XII.23.) sz. rendelete az Átmeneti gazdálkodásról 18-2011.(XI.08) számú Önk. rendelet a zenés szórakozóhelyek nyitvatartásáról 17-2011.(X.11.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 15-2011.(IX.13.) sz. rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 14-2011.(IX.13.) sz. rendelet a felsőoktatásban tanulók tanulmányi ösztöndíjáról 13-2011.(IX.13.) sz. rendelet 12-2011.(VII.02.) rendelete a 254 és 305 hrsz-ú közterületek elnevezéséről 11/2011.(V.31.)sz. önkormányzati rendelet a helyi védettség alatt állóépítészeti értékek fennmaradás 10/2011 (V.10.)sz. önkormányzati rendelet a bérpótló juttatás feltételeként a lakókörnyezet rendezet 09/2011.(05.10.)sz. önkormányzati rendelet az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról 07/2011. (III.29.) Önk.rendelet a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 05-2011.(III.25) Rendelet a közművelődési feladatokról szóló 6/2010.(III.09.) sz. rendelet módosítás 03/2011 99 10 IV Engedélyezett létszámkeret 2011 03/2011 99 09 II 6 Kultúra 2011 03/2011 99 08 II 5 Beruházások 2011 03/2011 99 07 II 4 Szociális keret 2011 03/2011 99 06 II 3 Támogatások 2011 03/2011 99 04 III 2 melléklet Állami 2011 03/2011 99 05 II Kiadások részletes 03/2011 99 03 III 1 Bevétel tételes 2011 03/2011 99 01 I Bevételek és kiadások mérlege 03/2011 (III.01.) 99 00 2011 évi költségvetesi rendelet ELFOGADOTT 02-2011.(II.8.) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésről 01-2011.(II.08.) sz. rendelet SZMSZ módosítás kisebbség
Rendeletek 2012
14-2012. (X.30.) Sz. rend. a 2012. évi költségvetési rendelet módosításáról 13-2012.(X.30.) sz. önkrend. A közigazgatási bírs. sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról 12-2012.(XI.1.) sz. önkrend. Az állatok tartásáról szóló 11-2002.(V.22.) sz. önkrend. módosításáról 11-2012. (X.09.) AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK helyi szabályozásáról szóló rendelet kiegészítéséről 10-2012. (X.09.) számú rendelet 1. sz. melléklet 10-2012. (X.09.) sz. rendelet 2012. évi költségvetéséről szóló 42002. (II.28.) sz.rendelet módosítás 9/2012.(VI.19.) SZMSZ melléklet 2012 9/2012.(VI.19.) számú rendelet SZMSZ 8/2012.(VI.19.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezásről 7/2012. (V.22.) számú rendelet a zöldfelületek fenntartásáról 6/2012. (V.03.) sz. rendelet az egyes szabs tényállások hatályon kívül helyezéséről 4/2012. (II.28.) számú rendelet a 2012. évi költségvetésről 6. melléklet 4/2012. (II.28.) számú rendelet a 2012. évi költségvetésről 5. melléklet 4/2012. (II.28.) számú rendelet a 2012. évi költségvetésről 4. melléklet 4/2012. (II.28.) számú rendelet a 2012. évi költségvetésről 3. melléklet 4/2012. (II.28.) számú rendelet a 2012. évi költségvetésről 2. melléklet 4/2012. (II.28.) számú rendelet a 2012. évi költségvetésről 1. melléklet 4/2012. (II.28.) számú rendelet a 2012. évi költségvetésről 02-2012.(I.17.) sz. Önk.R e n d e l e t 01-2012.(I.17.) sz. Önk. R e n d e l e t
Rendeletek 2013
13-2013. rendelet a 10-2013.(VII.30.) Önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről 12-2013. sz rendelet a 2013. évi önkormányzati költségvetés módosításáról 11-2013. sz rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 10-2013. sz rendelet a szilárd hulladék elszállításának díjáról 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /12 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /11 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /10 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /09 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /08 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /07 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /06 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /05 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /04 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /03 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /02 9-2013 (VI.04.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról /01 8-2013.(IV.30.) sz rendelet Tervtanács 7-2013. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 12-2010.(XII.14.) számú rendelet módosításáról 6-2013. sz rendelet a szoc. igazgatásról és szoc. ellátásokról szóló 17-2011.sz rend. módosításáról 5-2013.(IV.09.) Településképi véleményezési eljárás 5-2013.(IV.09.) függelék Településképi véleményezési kérelem 4-2013.(IV.09.) Településképi bejelentési eljárás rendelet 4-2013.(IV.09.) függelék_bejelentési kérelem 3-2013 (III.21.) sz. rendelet Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 2-2013 (III.05.) sz. rendelet Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása /2 2-2013 (III.05.) sz. rendelet Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása /1 1-2013 (III.05.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről /09 1-2013 (III.05.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről /08 1-2013 (III.05.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről /07 1-2013 (III.05.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről /06 1-2013 (III.05.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről /05 1-2013 (III.05.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről /04 1-2013 (III.05.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről /03 1-2013 (III.05.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről /02 1-2013 (III.05.) sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről /01
Rendeletek 2014 Rendeletek 2015
10-2015 sz. rendelet (VI.02.) A 2014 évi zárszámadásról 3 10-2015 sz. rendelet (VI.02.) A 2014 évi zárszámadásról 2 10-2015 sz. rendelet (VI.02.) A 2014 évi zárszámadásról 1 11-2015. sz. rendelet A 7-2015. (III.31.) önk. rendelet módosításáról 12-2015. sz. rendelet A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Műv. Isk.ban tanulók művészet 14-2015. sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendel 13-2015. sz. rendelet A vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályozásáról 15-2015. sz. rendelet a 7-2015.(III.31.) sz. szociális rendelet módosításáról 16-2015. sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 17-2015. sz. rendelet Pilisszentiván község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 18-2015. sz. rendelet a közművelődési feladatokról 10-2015 sz. rendelet (VI.02.) A 2014 évi zárszámadásról 4 9-2015. sz. rendelet A Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány megszüntetéséről 8-2015. sz. rendelet A környezetvédelemről szóló 14-2005. (V.23.) sz. rendeletének módosításáról 7-2015. sz. rendelet A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 6-2015. sz. rendelet Pilisszentiván Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendele 5-2015. sz. rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányul 4-2015. sz. rendelet az Önkormánzat 2015. évi költségvetéséről 1. melléklet 4-2015. sz. rendelet az Önkormánzat 2015. évi költségvetéséről 2. melléklet 4-2015. sz. rendelet az Önkormánzat 2015. évi költségvetéséről 3. melléklet 4-2015. sz. rendelet az Önkormánzat 2015. évi költségvetéséről 4. melléklet 4-2015. sz. rendelet az Önkormánzat 2015. évi költségvetéséről 5. melléklet 4-2015. sz. rendelet az Önkormánzat 2015. évi költségvetéséről 6. melléklet 4-2015. sz. rendelet az Önkormánzat 2015. évi költségvetéséről 7. melléklet 4-2015. sz. rendelet az Önkormánzat 2015. évi költségvetéséről 3-2015. sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 2-2015. sz. rendelet Pilisszentiván község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1-2015. sz. rendelet a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról
Szentiváni Újság Települési Környezetvédelmi Program Településrendezési Terv 2016 Árverési hirdetmény Önkormányzati választás határozatai Ingatlanárverási hirdetmény 2023.08.11 Szentiváni Újság 2022. novemberi szám Szentiváni Újság 2022. szeptember Tájékoztató 2 Tájékoztató DMRV tájékoztató levele Vadászterület földtulajdonosi gyűlésen hozott határozat Műszaki főelőadó pályázati kiírás DMRV levele - I. fokú vízkorlátozás megkérése DMRV felhívása Meghívó testületi ülésre - 2022. május 30. 9:00 Parlagfű elleni védekezés tájékoztató Hulladéknaptár 2022.07.01-től Vertikál Kft. Tájékoztató Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv 2022 Meghívó testületi ülésre 2022.május 30. 9:00 Napforduló Fesztivál 2022 Szelektív naptár 2022 bővített Meghívó testületi ülésre 2022. május 2. 9:00 Rendőrfőkapitányság hírlevél Szentiváni Újság 2022 márciusi szám Meghívó testületi ülésre 2022. április 11 9:00 Tájház - falumúzeum belső Bányász emlékszoba belső Régészeti kiállítótér Régészeti kiállítótér Meghívó testületi ülésre - 2022. március 7. 9:00 Szentiváni Újság 2022 januári szám Erdészeti főosztály közlemény Dr.Szánthó György - tájékoztatás Doni Hősök Emléktúra Szelektív hullaékszállítás - időpontok Szöveges tájékoztató - Szelektív hulladékszállítás 2022. 2021-11 Hivatali munkarend 2021. év vége Kormányablak Nemzeti Választási Iroda hirdetménye Útvonal térkép Egyéni gazdaságok - jegyzői levél Pályázati felhívás közétkeztetés ellátására 2021 2021-09 Meghívó testületi ülésre - 2021. október 11. 9:00 Meghívó testületi ülésre - 2021.09.20. Kifüggesztési kérelem - Érdeklődőknek tájékoztatás Ügyeleti főosztály hírlevele Ügyféltájékoztató 4 Ügyféltájékoztató 3 Ügyféltájékoztató 2 Ügyféltájékoztató 1 2021-07 2020-12 2020-09 2020-06 2021-05 2021-03 2021-02 2021-01 2020-11 2020-10 2020-08 2020-07 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 Meghívó testületi ülésre - 2021. július 26. 9:00 Tájékoztatás jegyzőnek Műszaki előadó Pénzügyi előadó Szénmonoxid tájékoztató Tűzgyújtási tilalom Ügysegédek II. Ügysegédek I Ivóvíz-korlátozás feloldása Harmadfokú hőségriasztás Ügysegédek Pályázati kiírás pénzügyi előadó DMRV tájékoztatása Budakörnyéki Járásbíróság ítélkezési szünet SFP kérelem Sportfejlesztési program 2021-2022
  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu