Pilisszentiván.hu
2024.06.19. Gyárfás napja van

Az önkormányzat várja a jelöléseket a Pilisi Len díjra

Az önkormányzat várja a jelöléseket a Pilisi Len díjra

A helyi lakosok is tehetnek javaslatokat az új pilisszentiváni elismerés, a Pilisi Len díj odaítélésére. A javaslatok beérkezési határideje 2022. február 28.

Ahogy azt korábban olvashatták, Pilisszentiván Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletben határozott egy új díj alapításáról. A Pilisi Len díj célja, hogy helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és szervezetek méltó elismerésben részesülhessenek, valamint személyük és cselekedeteik megfelelőképpen értékelve váljanak példává a jelen és az utókor számára. A díj annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, szervezetnek adományozható, aki, illetve amely Pilisszentiván természeti értékeinek védelmében kiemelkedő tevékenységet folytatott, folytat.
A díjazottak személyére bárki tehet javaslatot, magánszemély és szervezet egyaránt. A javaslatot minden évben február 28-ig lehet megtenni, az átadásra május 10-én, a madarak és fák napján, vagy közvetlenül a madarak és fák napjához kapcsolt ünnepség keretében kerül sor.

A javaslatot a polgármesternek címezve, papír alapon lehet benyújtani az önkormányzatnál, és tartalmaznia kell az ajánló személy vagy szervezet pontos nevét, a kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet pontos nevét, a javaslattétel indokát, a méltatást, valamint a javaslatot tévő elérhetőségeit. A beérkezett javaslatokat a polgármester közvetíti a bíráló bizottság soros ülésére.

Szentiváni Újság
A pilisi len festmény Barcsik Géza munkája.


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu