Pilisszentiván.hu
2024.07.19. Emília napja van

Ülésezett a képviselő-testület

Ülésezett a képviselő-testület

Október 10-én tartotta októberi rendes ülését Pilisszentiván önkormányzata. Napirend előtt Gátas Ernő lakossági észrevételként néhány parkolási problémára hívta fel a figyelmet, majd megkezdődött a napirendek tárgyalása.

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló után az orvosi rendelő bútorbeszerzése volt a téma. A bútorokra három ajánlat érkezett, melyből a Rextra Kereskedelmi Kft. ajánlatát fogadta el a testület. Az ajánlat tartalmaz 2 db öltözőszekrényt, 2 db orvosi íróasztalt, 2 db kartotéka szekrényt, 2 db műszer szekrényt üvegajtóval, 2 db vizsgálóágyat, 2 db orvosi széket, padot, és tükröt összesen bruttó 1,6 millió forint értékben. Döntés született arról is, hogy az önkormányzat a DAKÖV Kft. víziközmű-szolgálatást végző cégben lévő részesedését és a víziközmű- szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét térítésmentesen a Magyar Államra ruházza.

Elfogadták Heim Márton erdőgazdálkodó árajánlatát az önkormányzati erdők kezelését illetően. A 2408/ hrsz-ú területen a sarjak kivágására adott ajánlat 380 000 forint, az 1480 hrsz-ú területen a fakitermelési ajánlat 940 000 forint. Mivel már több alkalommal is módosította a testület a súlykorlátozással érintett helyi közutak behajtási engedélyéről szóló rendelet, ezért most egy teljesen új rendelet alkottak. A rendelet célja a község tulajdonában és kezelésében lévő helyi utak állapotának védelme, romlásának megelőzése. A rendelet szabályozza többek között az engedély kiadásának feltételeit, érvényességi idejét, felülvizsgálatát és visszavonását. 

Határozatot hoztak arról, hogy a Lenvirág – Óvoda – Kossuth utcai kereszteződésbe STOP táblát és tükröt helyeznek ki a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében. A kereszteződésben rengeteg koccanásos baleset történt, kanyarodáskor nem belátható az útszakasz. A tábla és a tükör kihelyezésével remélhetőleg, ezek a problémák megszűnnek.
Két HÉSZ módosításra irányuló lakossági kérelmet is tárgyaltak a képviselők. Az egyiket elutasították, mert a kérelmezett terület beépítési tilalom alatt áll, és a falukép megőrzése érdekében nem támogatták. A másik kérelmező kérését abban az esetben támogatják, ha az általa elbirtokolt önkormányzati területet december 31-ig felszabadítja, és kerítését az eredeti telekhatárra visszaállítja. A HÉSZ módosításával kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.
Marlokné Somogyi Ildikó képviselő-asszony tájékoztatta a Tiszta falu. Boldog falu. Pilisszentiván pályázat harmadik negyedéves eredményéről a képviselőket. Elmondta, hogy ebben az időszakban nyolcan indultak az elismerésért, és mind a nyolcan el is nyerték.

Idén ismét falinaptárt készíttet az önkormányzat a lakosság részére, melyet minden háztartásba eljuttat.Téma volt továbbá a Helen Doron nyelviskola kérelme, akik azzal fordultak az önkormányzathoz, hogy a Generációk Házában jelenleg bérelt terem mellett – a nyelviskola iránti megnövekedett érdeklődésre való tekintettel – az emeleti kistermet is kibérelné. A testület az összes bérelni kívánt helyiség bérleti díját 250 000 forint/hó összegben állapította meg.
Két egyesületi kérelmet is elbírált a testület. Az egyik A Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesületnek ítéltek meg 160 000 forint támogatást, melyet a pincebánya és a bányaudvar fejlesztésére fordíthatnak. A Pilisszentiváni Polgárőrség  idén ünnepli 30 éves jubileumát, ennek megrendezéséhez kérték az önkormányzat támogatását. 160 000 forintot szavaztak meg részükre, és azt, hogy az iskola dísztermét térítésmentesen rendelkezésre bocsájtják a rendezvény idejére. 

Módosították a szociális tűzifa rendeletet. A jogosultság jövedelmi feltételei magasabbak lettek, annak érdekében, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az energiaárak és az infláció növekedése miatt többen igénybe tudják venni a juttatást.

Utolsó napirendként tárgyalták a Bányász utcai parkolás problémáját. Az utcában nagyon megnehezítik a közlekedést a mindkét oldalon parkoló gépjárművek.  A képviselők azt a döntést hozták, hogy levelet küldenek az utca lakóinak, hogy gépjárműveikkel a telkükön belül parkoljanak, hiszen nem csupán a személygépjárművel való közlekedést nehezítik, hanem a szemétszállító autó, a mentő, a tűzoltó és hamarosan a hókotró, síkosságmentesítő jármű közlekedését is. A levél kézbesítésétől számított két hét türelmi idő lejárta után – ha a probléma nem oldódik meg – megállást korlátozó táblákat fognak kihelyezni.

A napirendek tárgyalása után megállapodtak a képviselők a közmeghallgatás időpontjában. E szerint várhatóan a 2022-es közmeghallgatás november 7-én, hétfő este 6 órakor lesz az iskola aulájában.

Szentiváni Újság
 


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu