Pilisszentiván.hu
2024.02.25. Mátyás napja van

Ülésezett a képviselő-testület

Ülésezett a képviselő-testület

 

November 16-án tartotta novemberi rendes ülését Pilisszentiván képviselő-testülete. A hivatalos napirendek tárgyalása előtt egy lakost hallgattak meg a képviselők, aki több témában is kérdezett, mint például hiányzó utcanévtáblák, fűnyírás a focipálya környékén, rendezvények utáni takarítás. Kérdéseire írásban fog választ kapni.

Az ülés napirendjeinek tárgyalása a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásával kezdődött, majd egy 2018-as határozatot vontak vissza. A 154/2018 számú határozat a rászoruló iskolás gyereke részére
nyújtott étkezési segítséget, azonban szeptembertől már nem volt igény ilyen jellegű juttatásra, ezért visszavonták a határozatot. Rendeletet alkotott a testület a háziorvosi, a házi gyermekorvosi. a fogorvosi és a védőnői körzetekről. Erre azért volt szükség, mert törvényességi felszólítás érkezett, a lakosok számára a rendelet tájékoztatást ad arról, hogy hivatalosan ki, melyik körzethez tartozik, de a háziorvos választás továbbra is szabad. Engedélyeztek egy közterületi növénytelepítési kérelmet, így a Sport téri buszfordulóban kiszáradt tulipánfa helyére hamarosan egy új kerül majd.
Tárgyaltak arról a képviselők, hogy a hamarosan megnyíló József Attila utcai kis múzeumokra milyen tábla kerüljön, pontosan milyen felirattal. A beszélgetés további kérdéseket, ötleteket vetett fel, ezért levették napirendről, és újra fogja tárgyalni az illetékes bizottság. Hasonlóképpen nem született teljes megegyezés arról, hogy hogy nézzen ki a Pilisi Len-díj. Abban konszenzus volt, hogy legyen egy oklevél, egy plakett és egy kitűző, de a plakett pontos kinézetéhez még további egyeztetésekben és egy mintapéldány elkészítettetésében állapodtak meg. 
Rendelet született a szociális tűzifatámogatás helyi szabályairól. Szociális tűzifatámogatásban azok részesülhetnek, akik élethelyzetüknél fogva rászorulnak erre és Pilisszentivánon laknak. Az igénylés mikéntjéről a hivatal készséggel ad felvilágosítást. Döntés született továbbá egy útszabályozással kapcsolatban a Zsíroshegyi dűlőn, és a Gentherm előtti árok rekonstrukciójáról is. Emellett megegyeztek a 70 évek felüliek év végi támogatásában, amelyet 7000 forint/főben határoztak meg.
Téma volt ezek mellett a 2022-es évi belső ellenőrzési terv, és az aktuális pénzkészletről szóló tájékoztató, mindkettőt jóváhagyták a képviselők. Ezek mellett tárgyalták a hivatali, önkormányzati és intézményi dolgozók 2021-es jutalmazását. Erre év elején 15 millió forintot fogadott el a képviselő-testület. A jutalmazás, mint jutattási forma után igen magas adót kell fizetni, így ennek a  a keretösszegnek az emeléséről tárgyaltak most. Az előterjesztésben az illetékes bizottság 5 millió forintos emelést javasolt, az ülésen két másik javaslat hangzott el. Az egyik, hogy - tekintettel a magas adózási kötelezettségre - 10 millió forinttal emeljék a keretösszeget, a másik pedig egy 5+1 millió forintos javaslat volt. Hosszas vita után végül az utóbbit fogadta el a képviselő-testület. 
Az év utolsó rendes ülése a tervek szerint december 13-án lesz.

Szentiváni Újság


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu