Pilisszentiván.hu
2018.12.15. Valér napja van

Tájékoztató talajterhelési díjjal kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk azon ingatlantulajdonosokat, akiknek az ingatlana előtt már kiépült a szennyvízcsatorna, de még nem kötöttek arra rá, hogy talajterhelési díjat kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek.

A talajterhelési díj bevallás benyújtásának és befizetésének határideje: 2018. március 31.

Fenti határidőig a 2017-es évet érintően kell bevallást benyújtani. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a községi honlap Dokumentumok/Nyomtatványok/Adózási nyomtatványok/Talajterhelési díj menüpont alatt letölthető, illetve a hivatal Adócsoportjánál vagy az Ügyfélszolgálaton is átvehető.

A talajterhelési díj befizetését az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742245-15390259-10270008 számú Talajterhelési díj beszedési számlára kell teljesíteni.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége. A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj és a területérzékenységi szorzó (Pilisszentiván közigazgatási területén egységesen 3) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200.- Ft/m3 x 3). A törvény által meghatározott talajterhelési díj jelenleg Pilisszentivánra vonatkozóan 3.600.- Ft/m3. A talajterhelési díj érvényesítését és az elszámolás módját a 20/2017.(XI.21.) Önkormányzati Rendelet határozza meg.

Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a háztartásában egyedül élő személy aki:

a.) időskorúak járadékában, vagy

b.) rendszeres szociális segélyben részesül, avagy

c.) rokkant vagy súlyos fogyatékos

A mentességre való jogosultságot a c.) pont szerinti esetekben a rokkantsági nyugdíjat megállapító határozattal, vagy az Országos Orvosszakértő Intézet által kiállított szakvéleménnyel, illetőleg fogyatékosságot megállapító határozattal kell igazolni.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása sincs -. illetve akinek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve aki már a település csatornahálózatára rákötött, annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie.

Aki ráköt a szennyvízcsatorna hálózatra, annak azt követően nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A hálózatra való rákötés feltétele, az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése. Mindazok, akik az adott ütem érdekeltségi hozzájárulását nem fizették be, vagy csak annak egy részét teljesítették, a 14/2016 (X.18.) számú Önkormányzati rendelet alapján 200.000.- Forint érdekeltségi hozzájárulást, illetve ebből az igazoltan befizetett összeg feletti részt kötelesek befizetni.

A talajterhelési díjjal kapcsolatban felmerülő mindennemű kérdés esetén forduljanak az Adócsoport munkatársaihoz a következő telefonszámokon: 06 26 367-322, illetve a 06 26 367-397 vagy az ado@pilisszentivan.hu e-mail címen.

Lukács Ágnes adóügyi főtanácsos
Kaiferné Kornéli Éva adóügyi főelőadó


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu