Pilisszentiván.hu
2021.06.24. Iván napja van

Tájékoztató magánfőzésről

Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó szabályozás változása


Tisztelt pilisszentiváni adózók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2020. őszén a kormány elfogadta a 2020. évi CXVIII. törvényt az egyes adótörvények módosításáról.

Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó szabályozása az alábbiak szerint változik.

(II. FEJEZET A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása (83.§ - 84.§))

83. § „(4) A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes”

84. § „(5) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó -és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A bejelentés alapján az állami adó -és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.

(6) Ha a magánfőző a bejelentett párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig bejelenti a többlet mennyiségét literben az állami adó -és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja, az (5) bekezdés szerinti adatokat és nyilatkozatot. A bejelentés alapján az állami adó -és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg magánfőző részére.

(7) Az állami adó -és vámhatóság a magánfőzöttpárlat-származási igazolások magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a magánfőző nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét, a desztillálóberendezés tárolási, használati helyét, regisztrációs számát, valamint az átvett magánfőzöttpárlat-származási igazolás mennyiségét és átvételi idejét. Az állami adó -és vámhatóság az átadott magánfőzöttpárlat-származási igazolás mennyiségének megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot. Az állami adó -és vámhatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásba kerüléstől számított 5 évig kezeli.”

„(10) A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja.”

Bármilyen kérdés esetén, bizalommal fordulhatnak a Polgármesteri Hivatal adócsoportjának munkatársaihoz, akiket telefonon a 06-26-367-397, vagy 06-26-367-322-es telefonszámokon, vagy az ado@pilisszentivan.hu e-mail címen lehet elérni.

Lukács Ágnes

Adóügyi főtanácsos


Kapcsolódó dokumentumok

Tájékoztató magánfőzésről
  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu