Pilisszentiván.hu
2024.06.20. Rafael napja van

Rangos nemzetiségi kitüntetést kapott Árkossy Katalin

Rangos nemzetiségi kitüntetést kapott Árkossy Katalin

A Magyarországi Németségért Arany Dísztűt 2021-ben az Esztergomi Német Önkormányzat felterjesztése alapján dr. Árkossy Katalin vehette át. A járvány miatt az átadásra idén került sor a Magyarországi Német Önkormányzatok 26. országos gálája keretében.
 

Árkossy (Osztheimer) Katalin Pilisszentivánon született tősgyökeres sváb családban, gyerekkorát, fiatal éveit meghatározták községünk német hagyományai és nyelvjárása, amelyek hatással voltak szakmai pályafutására is. Az *Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum* kitüntetés a magyarországi németség legmagasabb elismerése. A következőkben Árkossy Katalin a gálán elhangzott méltatása olvasható. 

Dr. Árkossy Katalin családja, az Osztheimer család a magyarországi németek lakta Pilisszentivánról származik. Germanisztika és magyar nyelv és irodalom szakos tanulmányainak befejeztével dr. Árkossy Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatójaként mind diplomamunkájában, mind doktori értekezésében szülőfaluja, Pilisszentiván nyelvét és társadalmát kutatta: azt, hogy a helyi német szokások és hagyományok a kikényszerített asszimilációs folyamatok ellenére miképp tudtak fennmaradni az egykori bányásztelepülésen. Kutatásaiban mindvégig nagy hangsúlyt fektetett a hagyományátadásra és a kulturális identitás megújulását előmozdító különböző lehetőségekre, és ebben fontos szerepe volt a helyi dialektus és kultúra megismertetésének is.

Az ELTE Germanisztika Intézetében végzett munkája során hosszú évekig a Szakdidaktikai Tanszék vezetőjeként tevékenykedett. Miután prof. dr. Manherz Károly vezetésével 1994-ben megalakult a Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési Központja, a magyarországi német és a kétnyelvű pedagógus-továbbképzések, valamint a posztgraduális képzések szervezési és koordinálási feladatait vette át. Sokéves tudományos munkásságát számos kiváló eredmény fémjelzi, így például a magyarországi német oktatásügyben a nemzetiségi tanterv kidolgozása, pedagógiai szakfolyóirat szerkesztése, a magyarországi németek nyelve és irodalma tantervfejlesztését célzó posztgraduális képzés és tanúsítvány életre hívása, a német szaknyelvi képzést kínáló kiegészítő szak indítása és megszervezése, ezenkívül nemzetiségi iskolák közötti számos projekt lebonyolítása, az Eichstätti Egyetemmel való együttműködés megvalósítása, de nagyszámú jelentős publikáció is köszönhető neki.
Dr. Árkossy Katalin 2006 óta az Esztergomi Német Önkormányzat képviselője.

(Forrás: https://ldu.hu/aktualis/hirek/26-orszagos-gala-a-magyarorszagi-nemet-onkormanyzatok-napjan?lang=hu)

Szentiváni Újság
Fotó: Bölcskey Miklós


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu