Pilisszentiván.hu
2019.12.06. Miklós napja van

Pályázati felhívás gazdasági osztályvezető munkakör betöltésére


Pilisszentiván község Polgármesteri Hivatala a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Gazdsági Osztályvezető munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (lll. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör
Az l. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
A ll. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

Ellátandó feladatok:
A költségvetés tervezése, előirányzatok nyilvántartása, beszámoló összeállítása. A számviteli munka koordinálása, költségvetési és OEP kapcsolatok, állami normatívák, támogatásokelszámolása,pénzügyi-számvitelifolyamatokbanvalórészvétel (pénzforgalom lebonyolítása, kapcsolódó analitikák vezetése, kontírozás, könyvelés stb.)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Gazdálkodási csoport irányítása

Amunkakörbetöltőjeirányításaalátartozószervezetiegységek megnevezése: Gazdálkodási osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 fő.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, pénzügyi,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,erkölcsibizonyítvány,végzettségettanúsító bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Peller György jegyző nyújt, a 06-26-367-322 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentiván község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1063-1/218, valamint a munkakör megnevezését: Gazdsági Osztályvezető.
 • Elektronikus úton dr.Peller György jegyző részére a jegyzo@pilisszentivan.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: dr.Peller György jegyző, Pest megye, 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu