Pilisszentiván.hu
2024.07.19. Emília napja van

Önkormányzati döntések szeptemberben

Önkormányzati döntések szeptemberben

Rövid nyári szünet után szeptember 5-én ismét ülésezett Pilisszentiván képviselő-testülete. Az ülés elején a tanévkezdéssel és az önkormányzattal való együttműködéssel kapcsolatban mondott néhány szót az iskola új, vezetői feladatokat ellátó megbízott intézményvezetője, Mravinac Péter, majd a napirendek tárgyalása következett.

Elsőként a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót fogadták el a képviselők, majd a Magyar Postával kötött bérleti szerződést. A szerződés a postaépület bérletére vonatkozik egy tárolóhelyiséggel. Az ingatlanon található két lakás a két tárolóval együtt átkerül önkormányzati kezelésbe. Határozati döntéssel lezárta a testület a Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezési szakaszát, emellett az átdolgozott településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy példányát megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal részére.

Játszótéri hibák kijavításáról is döntés született, mellyel az IPS Gyermekszem Kft.-t bízták meg 599 130 forint + áfa értékben. A játszótéren kisebb hibák kijavítása vált szükségessé, mint például a láncos egyensúlyozó játékon négy oszlop cseréje, a játszóváron a csúszda oldalának javítása vagy az amőbajátékon a műanyag forgatható elemek cseréje stb.

Korábbi döntés értelmében a testület a Tájház régi épülete közösségi terének felújítására, burkolat bontására, padlóburkolat vásárlására, burkolat elkészítésére, festésre és villanyszerelésre 2,5 millió forint keretösszeget engedélyezett. A felújítási munkák során vis maior helyzetek elhárítására, javítási munkákra volt szükség (aljzatbetonozás, vakolás javítása stb.), amelyek egy régi épületnél előre nem tervezhető költségek. A keretösszeg az előre nem látható munkák miatt nem elegendő, így ezen munkák biztosítására 2,1 millió forint többletforrást szavaztak meg.

A Szabadság soron a felújított járdaszakasz után további néhány méter járda javítására az önkormányzat árajánlatot kért be a kivitelezést végző Strabag Általános Építő Kft.-től, mely árajánlatot elfogadta a testület, így a további járdaszakasz is megújul 449 594 + áfa díjért. Elfogadta a testület a „Tiszta falu. Boldog falu. Pilisszentiván” nevű pályázatról szóló beszámolót is. Eszerint a közelmúltban 16 szentiváni porta nyerte el az elismerést. A pályázatra folyamatosan várják a jelentkezőket.

A Fenyves utcai gyalogosfeljáró kerítésének felújítására bruttó 2 500 000 forintot biztosított a testület a beruházási tartalékkeret terhére. A régi betonkerítés elbontása után látható volt, hogy a meglévő zsalukő megfelelő fogadószerkezetnek bizonyul az új kerítéshez. A STRABAG Általános Építő Kft. által az egész beruházásra (régi kerítés elbontása, elszállítása, új, előre gyártott elemes kerítés és annak rögzítése) adott 4 876 969 forint ajánlathoz többletforrást biztosít az önkormányzat bruttó 2 376 969 forint összegben.
15 éves jubileumot ünnepel idén a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület. A jubileumi ünnepség támogatására 160 ezer forintot kérelmeztek, melyet a képviselők meg is szavaztak. Emellett elfogadták a vérvételi szolgáltatás díjának emelkedését. A szolgáltatás 35 000 forint/alkalomról 45 000 forint/alkalomra emelkedett az infláció, az adók és a járulékok emelkedése miatt. A vérvétel heti egy alkalommal vehető igénybe.

Döntés született az önkormányzati, óvodai, hivatali dolgozók, a polgármester és a vezetők (jegyző, gazdálkodási vezető, óvodavezető) számára kifizethető jutalmakról is. Az önkormányzati, óvodai, hivatali dolgozók részére összesen bruttó 12 000 000 forint, a polgármester részére bruttó 1 800 000 forint, a vezetők részére pedig bruttó 2 388 000 forint jutalomkeret kifizetéséről született döntés.

A napirendek tárgyalása után még néhány frissen felvett témát is megtárgyaltak. Ilyen volt például a Tájházzal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás, amely a tetőfelújítási pályázathoz szükséges, továbbá beszéltek arról, hogy indokolttá vált a járdán való parkolással kapcsolatban döntést hozni, mert a szabálytalanul parkoló autók tönkreteszik a település járdáit.

Szentiváni Újság


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu