Pilisszentiván.hu
2024.04.19. Emma napja van

Önkormányzati döntések decemberben

Önkormányzati döntések decemberben

December 5-én tartotta 2022 utolsó rendes ülését Pilisszentiván önkormányzata.

Az ülés első napirendjeként az iskola udvarán létesítendő napvitorla ügyét tárgyalták a képviselők. A napvitorlára három árajánlat érkezett két cégtől, melyek három, illetve négy vitorla telepítésére vonatkoznak. A képviselők hosszasan tárgyalták, hogy melyek lennének azok a legfontosabb paraméterek, melyeknek a vitorláknak meg kell felelniük: megfelelő magasság, vízelvezetés és a lehető legkevesebb tartóoszlop a balesetek elkerülése végett. Végül a Teraszmester ajánlatát fogadták el, mely öt horgonyzott oszlopra és négy vitorlára szól, 3 év garanciával, bruttó 1 155 700 forintért. (7 igen)

A második napirend témája a lejárt határidejű határozatok voltak. A képviselők ismételten elégedetlenségüket fejezték ki a jegyző munkájával kapcsolatban. Nehezményezték, hogy sok esetben nem tudják, hogy a meghozott határozatok végre lettek-e hajtva, és ismét kérték, hogy a jegyző a határozatokat mindaddig vigye vissza a testület elé, míg végre nem hajtják, emellett a végrehajtott határozatokról is szeretnének tájékoztatást kapni. Ilyen kérdés volt például, hogy mi a helyzet azzal a sütőolajtartállyal, melyről korábbi ülésén döntött a testület. A gazdálkodási osztály vezetője erre válaszul elmondta, hogy a céggel már aláírták a szerződést, a tartály várhatóan december folyamán kikerül. (6 igen, 1 nem)

Ezen az ülésen döntött a testület a villamosenergia-szolgáltatási szerződés megkötéséről. Az ajánlatot adó CYEB Energiakereskedő Kft. 1, 2 és 3 évre adott ajánlatot közvilágításra, minél hosszabb távú a szerződés, annál kedvezményesebb. A testület csak egyéves időtartamra vállalta a szerződés megkötését, 86 586 kWh/év fogyasztásra, 165,65 forint/kWh összeggel. Azért döntöttek az egy év mellett, mert annak letelte után – közbeszerzési eljárással – lehetőség lesz arra, hogy egy szolgáltatóhoz kerülhessen az önkormányzat összes villamosenergia-szolgáltatási szerződése (ideértve a közvilágítás mellett az intézményeket és egyebeket is). (7 igen)

Ismét téma volt a Szentiváni Újság és a PilisTV díjemelési kérelme. A televízió esetében a kért 80 000 forint + áfa/hó összegű emelésről szóló kérelmet elfogadták, és az inflációkövetést is beépítik a szerződésbe. (6 igen, 1 tartózkodás) A Szentiváni Újság ügyét hosszasan tárgyalták a képviselők. Az újság megjelent szerkesztőinek elmondták azokat a változtatási kérelmeket, igényeket, melyeket a jövőben szívesen látnának a lapban. Az egyik fő kérés az volt, hogy részletesebb beszámolót szeretnének a testületi ülésekről, és kérték azt is, hogy még több helyi téma még színesebben kerüljön be a lapba, emellett több párbeszédet szorgalmaztak. A lap felelős szerkesztője kérte, hogy igényeiket írásban is jelezzék a szerkesztőség felé. A testület részéről az is felmerült, hogy a jövőben jobb lenne, ha mégis havonta jelenne meg az újság, esetleg több oldalban, emellett az is, hogy pályázatot írnak ki a lap szerkesztésére. Az ügyben még tárgyalni fognak, a mostani ülésen az a döntés született, hogy a jelenlegi szerződést 2023. március 31-ével felmondják. (6 igen, 1 tartózkodás)

Elfogadták a Települési Környezetvédelmi Program elkészítésére vonatkozó ajánlatot, melyet jogszabály ír elő, és kötelezően elkészítendő dokumentum. A környezetvédelmi program kiterjed többek között a települési környezet tisztaságára, a csapadékvíz elvezetésére, a kommunális szennyvízkezelésre, a kommunális hulladékkezelésre, az ivóvízellátásra és az energiagazdálkodásra. A program elkészítésére három ajánlat érkezett, ezek közül Petrovics Zsolt egyéni vállalkozó bruttó 1,5 millió forint összegű ajánlatát fogadták el. (7 igen)
Lakossági felajánlás érkezett egy, a tájház melletti ingatlan (telek, épület) tulajdonosától, amelyben megvásárlásra ajánlotta fel az önkormányzatnak az ingatlant. A jelenlegi tulajdonos szerint az épület elhelyezkedéséből és adottságaiból adódóan alkalmas lenne arra, hogy vendégház funkciót töltsön be. A képviselők úgy döntöttek, hogy a jelen gazdasági helyzet miatt nem élnek a lehetőséggel. (7 igen)

Létszám-átcsoportosításról is tárgyaltak a képviselők, a településőri feladatok ellátására egy fő a hivatalból átkerül az önkormányzat állományába. A közterület-felügyelői állás megüresedett. A képviselő-testület úgy döntött, hogy közterület-felügyelői állást nem hirdet meg, hanem helyette településőr-segédfelügyelői állást biztosít a közterület rendjének biztosítására, aki az önkormányzat alkalmazásában lesz. A hivatalnál egy fő rendelkezik a megfelelő végzettséggel, ezért döntöttek az átszervezésről. A településőr feladatai közé tartozik az iskola körüli parkolás felügyelete iskolakezdéskor és délután, és jelen kell lennie a rendezvényeknél, vagy ha rendkívüli helyzet adódik. Közreműködik a közrend, közbiztonság védelmében, ellenőrzi a közterület-engedélyhez kötött tevékenységet. A munkaidő felében autóval, másik felében gyalog járja a települést. Hetente jelentést készít az elvégzett feladatokról és részt vesz a FEB ülésein is. (6 igen)

Már több alkalommal is tárgyalták az önkormányzati üléseken a postalakás ügyét. A múlt hónapban arról döntöttek, hogy a nagyobbik lakás bérleti díja 120 000 forint + rezsi/hó.  Az ingatlant eddig a posta alkalmazottja bérelte, ezt a határozatot a posta kérésére most visszavonták, a 120 ezres összegű bérleti díj majd csak 2023 májusában lép életbe. A bérlőnek a Posta másik szolgálati lakást biztosít, melyre 5 hónap türelmi időt kértek. (6 igen)
Utolsó témaként a temető fenntartására vonatkozó díj emelési kérelméről beszéltek. Volt képviselő, aki kérte, hogy pontosítsák, milyen feladatok tartoznak a temetőfenntartói munkakörbe, mert többször előfordult az év során, hogy például a fű nem volt lenyírva vagy a lehullott lomb nem volt összegyűjtve. A feladatok tisztázását bizottsági ülésen tárgyalják majd, a díjemelési kérelmet most megszavazták, január 1-jétől 160 000 forint/hó lesz. (6 igen)

Napirend után a polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Laki Kft. birtokbaadási eljárása nem teljesült, mert a kötelezett nem jelöltette ki a birtokba adandó területet. Ezért azt a területet a Laki Kft.-nek január 15-éig saját költségén fel kell méretnie és ki kell jelöltetnie, de felvetette, hogy érdemes lenne a területet az önkormányzat által megbízott földmérővel is kimérettetni.
Az ülésnek ezen a pontján is szóba kerültek olyan ügyek, amelyekről nem tudják a képviselők, hogy mi lett a sorsuk, mert nem érkezett róluk tájékoztatás. Ilyen például a vendéglátóegységek nyitvatartásával kapcsolatos kérelmek, a temető mögött illegálisan elhelyezett fenyők ügye, a szabálytalanul parkoló autók és a Szőlő utcai forgalomlassítók. Ez utóbbival kapcsolatban Eversné Gönczi Ildikó főtanácsos elmondta, hogy a forgalomlassítókat a vízelvezetés után, a járdaépítéssel együtt kellene kezelni. Ennek tervezéséhez tervezőt kell majd megbízni, aki javaslatot tehetne a forgalomlassítás megoldására is. A forgalomlassító ládákat a következő év tavasza előtt nem javasolta kihelyezni.

Az ülés végén Poppréné Révay Gyöngyi polgármester kis ajándékcsomaggal köszönte meg a képviselők egész éves munkáját.

Szentiváni Újság
 


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu