Pilisszentiván.hu
2021.06.24. Iván napja van

​Műszaki előadót keresünk

A Polgármesteri Hivatal műszaki előadó munkakörbe munkatársat keres. Kérjük, tájékozódjanak a teljes pályázati kiírás szövegéből. Jelentkezési határidő június 10. A pályázat szövege a "Részletek" alatt érhető el.

Pilisszentiván község Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Pilisszentiván község Polgármesteri Hivatala

Műszaki Osztály Műszaki előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2085 Pilisszentiván, Szabadság út 85 .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladat- és hatáskörök, - telekalakítással, telekrendezéssel kapcsolatos feladatkörök, - beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos műszaki felügyelet, véleményezés, - a beruházásokkal, felújításokkal, karbantartásokkal kapcsolatos árajánlatok beszerzése, értékelése, - a beruházásokkal, felújításokkal, karbantartásokkal kapcsolatos számlák helyességének, tartalmának műszaki szempontú felülvizsgálata, - kommunális és köztisztasági feladatok (csatornabekötés, áram-, víz-, gázbekötés, útfelbontás engedélyezése, műszaki felügyelete stb.) - környezet- és természetvédelmi feladatok: levegőtisztaság-védelem, zajvédelem, rezgésvédelem, védetté nyilvánítás, fakivágási engedélyezés, fakataszter vezetése, - községrendezési tervek előkészítésében, módosításában közreműködés, - közlekedéssel kapcsolatos feladatok, - intézmények működésének műszaki jellegű ellenőrzése, felügyelete - vízügyi igazgatási feladatok, - feladatával kapcsolatos bizottsági és testületi előterjesztések készítése, szakértőként és jegyzőkönyvvezetőként közreműködés a Műszaki Bizottság munkájában, - közterület-használat ellenőrzése, - közterületekkel kapcsolatos lakossági bejelentések ügyintézése, - műszaki jellegű adatszolgáltatás a Pénzügyi Osztály részére - vagyonkataszter karbantartása, vezetése, adatszolgáltatás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•Magyar állampolgárság,

•Cselekvőképesség,

•Büntetlen előélet,

•Főiskola, Építész- vagy építőmérnök,

•Műszaki ügyintéző - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•ECDL

•Közigazgatási szakvizsga,

•Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•önéletrajz, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Peller György jegyző nyújt, a 26-367-322 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Pilisszentiván község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2085 Pilisszentiván, Szabadság út 85 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 451-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki előadó.

•Elektronikus úton dr.Peller György jegyző részére a jegyzo@pilisszentivan.hu E-mail címen keresztül

•Személyesen: dr.Peller György jegyző, Pest megye, 2085 Pilisszentiván, Szabadság út 85 . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•www.pilisszentivan.hu - 2021. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisszentivan.hu honlapon szerezhet.


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu