Pilisszentiván.hu
2023.12.04. Borbála, Barbara napja van

Májusi döntések

Májusi döntések

Május 30-án tartotta e havi rendes ülését Pilisszentiván önkormányzata. 

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása után a szociális étkeztetéssel kapcsolatban született döntés. A Gyémánt étterem május 31-ével a szociális étkeztetést nem tudja biztosítani, melyet az  önkormányzat jelenleg 10 fő részére biztosít. A feladat ellátására két ajánlat érkezett, a testület a Pilisgyöngye vendéglő ajánlatát szavazta meg 1393 forint/nap/menü áron. 

Elfogadta a képviselő-testület a 2021. IV. negyedévi költségvetési előirányzat módosításáról és a zárszámadásról szóló rendeletet. A zárszámadás kiadási főösszege összesen 1 169 277 208 forint, míg bevételi főösszege 1 459 362 635 forint. Az önkormányzat összesen 108 525 275 forint pénzmaradvánnyal zárta a falu a 2021-es évét. A zárszámadási rendeletet követően elfogadták a belső ellenőri jelentést is. 

Brandhuberné Keszléri Gyöngyvér óvodavezető megkereste a Polgármesteri Hivatalt azzal a kéréssel, hogy az óvodába is szükség lenne hasonló kaputelefon és beléptető rendszer kiépítésére, mint a Polgármesteri Hivatalban. Kérését azzal indokolta, hogy a nap folyamán nagyon sokan járnak be az épületbe felügyelet nélkül. Mivel az ajtón jelenleg is retesz van és napközben csak csengő segítségével lehet bejutni, így a képviselő-testület most nem támogatta a rendszer kiépítését, a jövő évi költségvetés tárgyalásakor azonban visszatérnek rá.

Elutasította a testület azt a kérelmet, melyben az volt a kérés, hogy az 1200 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlan előtti zöldfelületet a Községgazdálkodás gondozza. Játszóeszközök vásárlásáról is döntés született, az óvodába kerülnek majd új eszközök 500 000 forint értékben. Az összegbe egy homokozó vásárlása, az első üzembe helyezés előtti TÜV vizsgálat és a régi játszóezközök felülvizsgálata fér bele. A munkálatokkal a Játszótér 2006 Kft-t bízták meg. Tárgyalták a Tájház közösségi terének felújítását, melyre 2,5 millió forintot biztosítanak. Az összegből elkészül a burkolat felújítása, a villanyszerelés és a festés.

A Dendrocomplex Kft. végzi a falu faállományának kezelését, a cég most benyújtotta a 2022-es év munkatervét, melyet a képviselő-testület elfogadott. Szintén elfogadták a Teddy Clean Kft. ajánlatát, aki az orvosi rendelő felújítás utáni takarítását vállalta el bruttó 443 090 forintos összegben. 

A Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassák a Bányász emlékház előtt egy közösségi tér létrejöttét. A döntés értelmében a testület a kerítés építéséhez hozzájárult, de nem támogatta egy előtető kialakítását, csak abban az esetben, ha azt az épület mellé állított építményként alakítják ki. A beruházás műszaki felügyeletét a Polgármesteri Hivatal látja el. 

Elutasítottak egy közterület vásárlási kérelmet az 1189/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, és elfogadtak egy út- és járdaépítésre szóló ajánlatot. Előbbi az Erzsébet park útépítésére vonatkozik, utóbbi pedig a Szabadság sori járdaépítésre. Mindkét munka elvégzésére a Strabag Kft. adta a legjobb ajánlatot, az útépítésre bruttó 32 394 599 forintos összegben, a járdaépítésre bruttó 29 162 996 forintot. 
Elfogadták továbbá a közterületek használatáról szóló rendelet módosítását és a képviselő-testület második féléves munkatervét, Az ülés végén Poppréné Révay Gyöngyi polgármester ismertette az elmúlt időszak eseményeit, és néhány, a képviselők által felvetett kérdést vitattak meg.

Szentiváni Újság


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu