Pilisszentiván.hu
2019.04.22. Csilla, Noémi napja van

Kutakkal kapcsolatos bejelentés

Jelen tájékoztató kiterjed az újonnan épülő kutak létesítési engedélyezésére és a meglévő kutak fennmaradási engedélyezési eljárására.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges:

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeket, amelyek együttes megléte esetén a települési önkormányzat jegyzőjének az engedélye szükséges a kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet,
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
  • a kút épülettel, illetve tervezett épülettel rendelkező ingatlanon van,
  • a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet szerint.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól amennyiben a fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet.

Amennyiben a kút a háztartás ivóvíz igényét is kiszolgálja, akkor a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala szakhatósági vizsgálata és hozzájárulása is szükséges.

Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki 2018. december 31-ig benyújtja a fennmaradási engedély kérelmet, és az engedély megadásának feltételei fennállnak, az a jogszabály alapján mentesül a vízgazdálkodási bírságmegfizetése alól.

A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető, illetve az ügyfélszolgálatunkon is átvehető.

dr. Peller György
jegyző


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu