Pilisszentiván.hu
2024.02.25. Mátyás napja van

Közeledik az óvodai beiratkozás időpontja

Közeledik az óvodai beiratkozás időpontja

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ebben az évben május 2-án és     3-án lesz a 2023/2024-es tanévre vonatkozó óvodai beiratkozás. Részletes információkat (beíratáshoz szükséges dokumentumok, nyomtatványok, törvényi háttér, egyéb információk)  a "Részletek"-re kattintva érhető el.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodába a 2023/2024-es nevelési évre a 2020. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatala adhat felmentést az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Beíratás ideje:  2023 május 2. (kedd)  08.00-16.00-ig

                         2023 május 3. (szerda) 08.00-16.00-ig.

Beíratás helye:  Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda

                                 Pilisszentiván, Óvoda u 5.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-kártyája,
  • óvodai jelentkezési lap és mellékletei: felvételi kérelem, nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről, nyilatkozat nemzetiségi nevelésről
  • a szülők (gondviselők) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat, amennyiben van.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok az óvoda honlapjáról: a http://www.nemzetisegiovoda-pilisszentivan.hu  „letöltések” menüpont alatt letölthetőek. (Felvételi kérelem, Nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről, Nyilatkozat nemzetiségi nevelésről)

 

A felvételi döntésről az óvodavezető 2023. május 31-ig írásban értesíti a szülőket.

Érdeklődni a 06/70 778 3511 telefonszámon Keszléri Gyöngyvér intézményvezetőnél lehet.


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu