Pilisszentiván.hu
2021.04.17. Rudolf napja van

Hamarosan kezdődik az óvodai beiratkozás

Az idén április 19. és május 7. között lesz Pilisszentivánon az óvodai beiratkozás. A 2021/2022-es nevelési évre történő beiratkozásra elsősorban elektronikus úton lesz lehetőség. A részletes tájékoztató az alábbiakban olvasható.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2021/2022 TANÉVRE

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodába a 2021-2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

A koronavírus terjedése kapcsán közzétett 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban foglaltakra tekintettel, a 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozásra 2021. április 19. – 2021. május 7. között elektronikus úton, különösen indokolt esetben személyesen 2021. május 4.-2021. május 5. között van lehetőség 8.00-17.00-ig.

Kérjük, a felvételi kérelmeket elektronikusan az alábbi címre küldjék: ovoda@pilisszentivan.hu

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok az óvoda honlapjáról: http://www.nemzetisegiovoda-pilisszentivan.hu a „letöltések” menüpont alatt letölthetőek. (Felvételi kérelem, Nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről, Nyilatkozat nemzetiségi nevelésről)

A beiratkozáshoz szükséges további okmányokat az első óvodai foglalkozási napon kell bemutatni: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek TAJ kártyáját, továbbá a szülő személyi azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.

A felvételi döntésről az óvodavezető 2021. május 20-ig írásban értesíti a szülőket.

Érdeklődni a 06/70 778 3511 telefonszámon Keszléri Gyöngyvér intézményvezetőnél lehet


(fotó: Pixabay)


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu