Pilisszentiván.hu
2024.06.15. Jolán, Vid napja van

Barnakőszén igénylése Pilisszentivánon

Barnakőszén igénylése Pilisszentivánon

A kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság számára a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag.  A belügyminisztérium igényfelmérést végez az önkormányzatok segítségével. 

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Kérjük a barnakőszéntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező, lakosságot, hogy barnakőszén iránti igényüket 2022. szeptember 28. (szerda) 16 óráig nyújtsák be személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy írásban a hivatal@pilisszentivan.hu e-mail címen.

Kérjük a felméréshez a következő adatokat megadni: név, cím, kőszénigény (mázsában).

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu