Pilisszentiván.hu
2021.03.07. Tamás napja van

Adózás 2021-ben – határidők, számlaszámok fontos információk

Tisztelt pilisszentiváni adózók!
Örömmel tapasztaltuk, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek ellenére községünkben mind a lakosság, mind a helyi vállalkozók adófizetési morálja kiváló volt, ezért Pilisszentiván Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának vezetői nevében is szeretnénk köszönetünket kifejezni.

2021-től a gépjárműadó megfizetése már nem az önkormányzathoz történik, hanem a NAV-hoz. Erről már korábban tájékoztattuk Önöket. Egyéb adónemek esetében nem történik változás, a pilisszentiváni lakosok és vállalkozók a korábbi évekhez hasonlóan teljesíthetik fizetési kötelezettségeiket ingóságaik, ingatlanjaik, valamint vállalkozásaik tekintetében. A továbbiakban a helyi iparűzési adó, az építményadó, a talajterhelési díj és a gépjárműadó befizetésével kapcsolatban olvashatnak bővebb tájékoztatást.
Helyi iparűzési adó

A vállalkozások kizárólag elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot az önkormányzatokkal. Az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallási kötelezettségüket az állami adó - és vámhatóságon (NAV) keresztül az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) alkalmazásával juttathatják el éves bevallásaikat.

További hasznos információk:

  • Bevallási határidő: adott év május 31.
  • Fizetési határidők: március 16. és szeptember 15.

Abban az esetben, ha az adózó éves nettó árbevétele 0.- Ft, bevallási kötelezettsége továbbra is fennáll, tehát a nullás adóbevallásokat is május 31-ig be kell nyújtani.

Építményadó

Az építményadó az önkormányzati adóhatóság határozata alapján évente két részletben fizetendő, a naptári év március 15-ét követő első munkanapon, valamint szeptember 15-én (amennyiben az munkaszüneti napra esik, abban az esetben ezen összeg is a következő munkanapon esedékes).

Az adókötelezettség keletkezéséről, módosulásáról, illetve megszűnéséről egyaránt 15 napon belül kell adóbevallást tenni az illetékes helyi önkormányzat felé.

Az adó alanya főszabály szerint az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa (több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk alapján válnak adóalannyá, azonban megállapodás alapján az adóalanyisággal kapcsolatos valamennyi joggal és kötelezettséggel egy tulajdonos is felruházható).

Talajterhelési díj

Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatlana előtt már kiépült a szennyvízcsatorna, de még nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat kell fizetniük mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek.

A talajterhelési díj bevallás benyújtásának határideje: adott év március 31.

Általános kérésünk az adózóink felé, hogy bármely adónem esetén a bevallási nyomtatványokat szíveskedjenek hiánytalanul, pontos adatokkal kitölteni, valamint a fizetési kötelezettség átutalással történő kiegyenlítése során az adónemhez tartozó bankszámlaszámot megadni, jelentősen megkönnyítve ezzel az együttműködést.

Ezt segítendő találják az alábbi táblázatot.

Pilisszentiváni Polgármesteri Hivatal adó számlaszámai:

SZÁMLATÍPUS

SZÁMLASZÁM

FIZETENDŐ ADÓNEM

Építményadó

11742245-15390259-02440000

Építményadó

Iparűzési adó

11742245-15390259-03540000

Iparűzési adó

Talajterhelési díj

11742245-15390259-10270008

Talajterhelési díj

Késedelmi pótlék

11742245-15390259-03780000

Pótlék

Illeték beszedés

11742245-15390259-03470000

Illeték

Bírság

11742245-15390259-03610000

Bírság

Idegen Bevételek

11742245-15390259-04400000

Szabálysértési bírság

Egyéb bevételek

11742245-15390259-08800000

Szabálysértési bírság

Bármilyen kérdés esetén bizalommal forduljanak a Polgármesteri Hivatal adócsoportjának munkatársaihoz, akiket telefonon a 06-26-367-397, vagy 06-26-367-322-es telefonszámokon, vagy az ado@pilisszentivan.hu e-mail címen lehet elérni.

Lukács Ágnes

Adóügyi vezető-főtanácsos


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu