Pilisszentiván.hu
2024.06.20. Rafael napja van

Tájékoztatás a kárpótlásról

Tájékoztatás a kárpótlásról

Január 28-án, pénteken este a solymári polgármesteri hivatalban került sor a solymáriak és pilisszentivániak kárpótlásával kapcsolatos lakossági tájékoztató fórumra, ahol a kárpótlásra várók a PilisTV moderátora segítségével kaphattak választ a kérdéseikre.
 

A beszélgetésen részt vett dr. Andréka Tamás, az Agrárminisztérium főosztályvezetője, a decemberben elfogadott törvény kidolgozója; dr. Szánthó György, a  kérelmeket befogadó Pest Megyei Kormányhivatal I. Földhivatali Osztályának vezetője; valamint, dr. Noszkó Horváth Mihály, az igényléshez szükséges hiányzó dokumentumok beszerzésében közreműködő a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár csoportvezetője.

A kompenzációt a károsultak pénzben vagy földben kérhetik. A kárpótlásra várók első feladata, hogy március 31-ig kérelmet adjanak be a kompenzációra való jogosultság és az aranykorona-érték megállapításához. A Földhivatal válaszul megküldi a kárpótlásra való jogosultságot megállapító határozatot, ez szolgál majd a további eljárás alapjául. A határozat birtokában június 30-ig lehet igényelni a pénzbeli kompenzáció kifizetését vagy földterület juttatását. 

Kérelem jogosultság megállapítására

A kérelmek beadási határideje 2022. március 31. A kérelmi űrlap megtalálható a pilisszentiváni polgármesteri hivatalban vagy igényelhető a Solymári Érdekegyeztető Fórumtól (solymariak@gmail.com). 
A kérelmek benyújtásának helye:
Pest-megyei Kormányhivatal 1. számú Földhivatali Osztály
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.
Telefonszám: (1) 278 2090
Félfogadás kimondottan kárpótlási ügyekben február 3-tól március 31-ig:
minden csütörtökön 9.00–12.00 és 13.00–15.00 között, kivéve február 17-e, mely csütörtöki nap helyett február 15-én, kedden lesz ügyfélfogadás.
vagy rendes félfogadási időben:
hétfőn 08.30–12.00 és 13.00–16.00 között
szerdán 08.30–12.00 és 13.00–16.00 között.
A kérelem személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be.

Benyújtandó dokumentumok:
•    aranykorona-érték meghatározására irányuló kérelmi ív
•    eredeti kárpótlási határozat vagy közjegyző által hitelesített másolat vagy a Veritas által kiállított hiteles másolat
•    kárpótlási jegyek átvételéről szóló banki átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy a Veritas által kiállított hiteles másolat
•    amennyiben a kérelmező nem eredeti jogosult, úgy az átruházás tényét igazoló eredeti végzés (pl.  eredeti jogerős hagyatékátadó végzés, ajándékozási szerződés stb.) vagy közjegyző által hitelesített másolat
•    eredeti kárpótlási jegyek, utalványok és maradványérték-bizonylatok
•    meghatalmazott útján történő beadás esetén két tanú által aláírt meghatalmazás
Az esetlegesen hiányzó, Veritasnál tárolt dokumentumokat a Földhivatal bekéri. 
Amennyiben a jogosultság március 31-ig nem igazolt, legkésőbb május 15-ig nyújtható be a kérelem. (Például ha a hagyatéki végzés nem készül el, akkor igazolásnak van helye.) Az utolsó fogadónap május 11.
A benyújtott dokumentumokról – az átvett jegyek sorozatszámát tartalmazó – átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A hivatal ezt követően levélben küldi meg a kompenzációra való jogosultságról szóló határozatát, majd a kézbesítést követően meghozza véglegesítő záradékkal ellátott jogerős határozatát, amit ugyancsak postai úton kézbesítenek. Ez utóbbi határozat szolgál majd alapul a további eljárás megindítására.

Hiányzó dokumentumok beszerzése:
Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár
Postacím: 1093 Budapest, Zsil utca 3.
E-mail: leveltar@veritas.gov.hu
Személyes ügyfélszolgálat nem áll rendelkezésre.
Beszerezhető iratok:
-    kárpótlási határozat hiteles másolata
-    kárpótlási jegyek átvételéről szóló banki átadás-átvételi jegyzőkönyv hiteles másolata
Igényléséhez ki kell tölteni a „Veritas kérelmi ív” és „Veritas nyilatkozat” nyomtatványokat. 

K&H Bank Zrt.
1051 Budapest, József Attila u. 24. 
Ügyintézők: Alapi Ildikó (1) 328 2702 és Kurucz Péterné (1) 328 2748 
Beszerezhetők:
-    fel nem vett kárpótlási jegyek, utalványok 
A jegyek felvételéhez előzetes telefonos időpontfoglalás szükséges. Az átvételkor bemutatandó az eredeti vagy hitelesített kárpótlási határozat és a személyi okmányok. 

A kárpótlási fórumról felvételt készített a PilisTV, mely megtekinthető a YouTube-on.

Szentiváni Újság
Fotó: Szima Roland


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu