Pilisszentiván.hu
2024.07.19. Emília napja van

Májusi önkormányzati döntések

Májusi önkormányzati döntések

Május 2-án tartotta havi rendes ülését Pilisszentiván önkormányzata. 
 

Elsőként a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadták el, majd a 2022-es jutalmazásokat tárgyalták. A tavalyi évben bruttó 21 millió forint jutalmat osztottak ki a három önkormányzati intézmény dolgozóinak együttvéve. Az első félévre a testület bruttó 10 millió forint kifizetéséről döntött. Az óvodavezető kérésére a képviselő-testület június 30-áig hozzájárult, hogy az óvodai pedagógiai asszisztens napi 8 órás munkaidőben a szükséges helyettesítést ellássa. 

Több közterületi növénytelepítési kérést is tárgyaltak a képviselők. Az egyik kérelmező a Slötyi köré hét mogyorófa és tíz meggyfa elültetését kérelmezte, de a testület ebben a formában nem támogatta a kérést, hiszen a Slötyi körüli területre olyan fafajok ültethetőek, melyeket a fakataszter jóváhagyott. Az említett két fafajta nincs közte, azok elültetését inkább a Tündérkertbe javasolja a testület. A másik kérelmező két gömbjuhart szeretne telepíteni a Szabadság utcába a járda és az útaszfalt közötti területre. A testület engedélyezte a telepítést, ahogyan azt is, hogy a hagyományokhoz híven a ballagó nyolcadikos osztály két darab (előre egyeztetett, a fakataszter által engedélyezett fajtájú) fát ültessen el a Slötyinél. Pilisszentiván közterületi fáinak a kezelését a Dendrokomplex Kft. / Németh Alpin parképítő Bt. végzi, akik erre az ülésre küldték meg 2022-es munkatervüket. A terv tartalmazza többek között a temető fáinak vizsgálatát, kataszterbe vételét, a Fő úti és a Slötyi körüli fák metszését, és ha szükséges, kivágását, új fák telepítését és a meglévők megóvását, kezelését. 

Veszélyes és elektronikus hulladék gyűjtésére is kért be ajánlatokat az önkormányzat, a mostani ülésen ezeket bírálták el. A döntés értelmében a veszélyes hulladék begyűjtésével a Faragó Környezetvédelmi Kft. ajánlatát, míg az elektronikus hulladék esetében a Fe-Group Kft.-ét fogadták el. A hulladék elszállításának összköltsége az előző évben 1 772 800 forint volt. A hulladékgyűjtés időpontját szeptember 24-ére tűzték ki.

A kivitelezés csúszása miatt módosítani kellett az orvosi rendelő felújításának véghatáridejét. A beruházás kritikus pontja a lift beépítése, melyet a kivitelező alvállalkozója májusra vállalt csak el, a véghatáridő így május 13-ra módosult. A műszaki átadás május 16-ra tolódott.
Támogatást kért a nyugdíjas-egyesület a képviselő-testülettől rendezvényeik megtartásához. A testület a szüreti felvonulás lebonyolítására 500 000 forintot, a sváb hagyományőrző versenyre pedig 100 000 forint támogatást ítélt meg. 
Tanösvény létesítéséről is döntöttek ezen az ülésen. A tanösvény a Slötyi körül fog megvalósulni, a határozat elfogadásával megkezdődhetnek a tervezési munkálatok, és amint lesz rá pályázati kiírás, támogatással meg is valósulhat.
Téma volt az önkormányzat és a posta közötti bérleti szerződés. A szerződés 2022. július elsejével lejár, ezért megkezdődtek a tárgyalások a posta épületére és egy tároló helyiségre vonatkozóan. Az épülethez tartozó két lakást az önkormányzat szeretné saját fenntartásra visszavenni és az új szerződésben ezt is rögzíteni.

Már korábban beszámoltunk róla, hogy 5 millió forint pályázati forrásból megújul az óvodában a gumiburkolat három játék alatt. A felújítás teljes költsége 6,5 millió forint. A különbözetet a képviselő-testület saját forrásból biztosítja. Az óvoda vezetése jelezte az önkormányzatnak, hogy egyéb helyeken is szükséges lenne a burkolat felújítása, és érdemes lenne a többi munkálattal egy időben megújítani. Ezekre a munkálatokra árajánlatot kér be a műszaki osztály, és a következő testületi ülésen döntenek az elfogadásáról.  Támogatási kérés érkezett a Joker Dance Egyesülettől, melyben szentiváni gyerekek is táncolnak. Az egyesület sikeresen kvalifikálta magát a 2022-es horvátországi Dance World Masters Bajnokságra, most az útiköltséghez kérték az önkormányzat támogatását. Pilisszentiván 100 000 forinttal járult hozzá a világbajnokságon való részvételhez.

Szentiváni Újság
 


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu