Pilisszentiván.hu
2024.06.19. Gyárfás napja van

A képviselő-testület decemberi döntései

A képviselő-testület decemberi döntései

 

December 13-án tartotta idei utolsó rendes ülését Pilisszentiván képviselő-testülete.
 

Elsőként a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadta el a képviselő-testület, majd a Danubia Zenekarral kötendő közszolgáltatási szerződés tervezetét tárgyalták. A szerződés szerint az önkormányzat bruttó 6 350 000 forint közszolgáltatási díjat fizet támogatásként a zenekarnak, azzal a céllal, hogy Pilisszentiván kulturális, művelődési élete gazdagodjon. Ennek fejében a zenekar ingyenesen látogatható koncerteket ad majd a településen a jövő év folyamán ifjúsági koncertek, szépkorú közönség számára szervezett koncertek és egyházi ünnephez kapcsolt előadás keretében. Továbbá két weboldal elérhetőségét biztosítják szintén ingyen, mely egyrészt az énekórákhoz nyújt támogatást, másrészt az internet-kapcsolattal rendelkező lakosság részére lesz elérhető.

Téma volt a bányászmúzeum épületének használatba adása a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület számára. Az épület az önkormányzat tulajdona, a megállapodásban azt rögzítik a felek, hogy milyen módon működtesse az egyesület az emlékszobát. Egy másik döntés értelmében a Helytörténeti Egyesület beszámolója alapján az egyesület részére az önkormányzat 1 000 000 forint támogatást nyújt a Bányász Emlékház pincéjében kialakítandó kiállítási tér munkálatainak elvégzésére. 

Tárgyalták a képviselők az iskola és a templom közötti terület tervezési koncepcióját, melyet az egyházközség tagjaival egyeztetve alakítottak ki. Ez alapján a koncepció alapján kérik be a tervezési ajánlatokat, melyet majd a képviselő-testület tárgyalni fog. A terv az, hogy a templom és az iskola között egy közösségi tér jöjjön majd létre, mely rendezvények, szabadtéri misék, koncertek, előadások, közösségi programok rendezésére nyújt majd lehetőséget. A beruházást az önkormányzat pályázati forrásból kívánja megvalósítani.

Döntés született a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című pályázattal kapcsolatban is. Kiválasztotta a testület a projekt-előkészítő tanulmány összeállításával kapcsolatos feladatok, valamint  nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment ellátását végző céget. A beérkezett ajánlatok közül a Pro Regio Kht ajánlatát fogadta el a testület. Ehhez a pályázathoz szükséges továbbá a pilisszentiváni 1480 hrsz.-ú ingatlan rekultivációs engedélyes tervének elkészítése. Ezzel kapcsolatosan a területről a környezetvédelmi vizsgálatot elkészítő IMSYS Kft-től kért be árajánlatot az önkormányzat, tekintettel a szűk pályázati benyújtási határidőre (2022. január 14.) A pályázathoz nem szükséges engedélyes terv, de a pályázathoz elkészítendő ún. Projekt -Előkészítő Tanulmány összeállításához igen. A pályázaton legfeljebb 300 000 000 forintos 100%-os támogatás igényelhető.
A pályázat konkrét tartalma: szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz környezetvédelmi hatósági előírások szerinti kármentesítése, szennyezett anyagok elszállítása, ártalmatlanítása. Az önkormányzat célja, hogy a tulajdonában álló 1480. hrsz-ú ingatlan rekultivációját elvégezze, és egy teljes mértékben hasznosítható ingatlan birtokosa legyen.

Az utolsó, szociális támogatással kapcsolatos napirendet zárt ülésen tárgyalta a testület.

Szentiváni Újság
 


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu