Pilisszentiván.hu
2024.06.16. Jusztin napja van

A katasztrófavédelem felhívása – előzzük meg a szabadtéri tüzeket!

A katasztrófavédelem felhívása – előzzük meg a szabadtéri tüzeket!

Az elmúlt hetek csapadékmentes időjárása és a nagy szárazság miatt megszaporodott a szabadtéri tüzesetek száma Pest megyében. Csak az elmúlt napokban több tíz hektárnyi terület vált a lángok martalékává – tájékoztat az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség. 

A veszélyt egyrészről a száraz növényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák – tudjuk meg a közleményből. 

Jelenleg az ország egész területén visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben! Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tűzgyújtási tilalom időszakában külterületen növényi hulladék égetése nem végezhető. A katasztrófavédelem kéri a kirándulókat, közlekedőket, hogy sehol ne dobjanak el cigarettacsikket, használják a hamutartót. Az eloltottnak vélt cigarettacsikkek apró égő zsarátnokai sok erdő és gabonatábla pusztulásáért felelősek. 

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet a szabadtéri égetés általános szabályaira: 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen, valamint külterületen lévő zártkerti ingatlanokon szabadtéri égetést végezni, kivéve ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. A Covid19-járvány miatt több önkormányzat módosította a helyi rendeletét és megtiltotta az eddig engedélyezett növényi hulladék szabadtéri égetését, ezért a tervezett égetés előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a helyi előírásokról. Ha valaki belterületen szabadtéren éget, és a települési önkormányzat ezt rendeletben nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de csak meghatározott napokon, és ettől eltérő időpontban gyújt tüzet, a tűzvédelmi hatóságnak eljárást kell indítania. A szabálytalankodóval szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi bírságot szabhat ki, melynek a legkisebb összege is 10 000 Ft.

Az ingatlanon belüli kerti sütésre, illetve bográcsozásra a szabadtéri égetés szabályai nem vonatkoznak, de ilyenkor is be kell tartani az alapvető szabályokat: 
- A szabadban meggyújtott tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- Minden esetben gondoskodni kell megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
- Mindig legyen előkészítve a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
- Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
- Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
- A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.
- Erdőben csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk tüzet. Fontos azonban, hogy a tűzgyújtási tilalom időszakában még a kijelölt tűzrakó helyeken is TILOS a tűzgyújtás!

Külterületen növényi hulladék égetése csak akkor végezhető, ha azt egyéb jogszabály kifejezetten megengedi. Az olyan füsttel vagy lánggal járó tevékenységet (például tarló, avar és egyéb növényi hulladék égetése), amely összetéveszthető egy valós tűzesettel, a katasztrófavédelem területi szervének előzetesen írásban be kell jelenteni. Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltó eszközt kell készenlétbe helyezni. Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel, és azt sem eloltani, sem elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni.

Az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása. Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat meg, környezetünk zöld területei válhatnak fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá. Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel többnapos, -hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.

Az aktuális tűzgyújtási tilalommal, az erdőtüzekkel és a tűzgyújtási szabályokkal kapcsolatos további információk megtalálhatók a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalán.

Szentiváni Újság
Fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu