Pilisszentiván.hu
2020.06.06. Norbert, Cintia napja van

Ziegler László és felesége búcsúztatása - 2018. november 16.

Poppréné Révay Gyöngyi polgármester búcsúbeszéde:

Tisztelt Gyászoló Család!

Tisztelt Gyászoló Közösség!Búcsúzunk... A búcsú mindig nehéz. Nem szeretjük a változást, pedig az életünk része, hogy elengedjük egymást....

Nincs rosszabb érzés, mint amikor el kell köszönnünk, el kell búcsúznunk. Megköszönni, lezárni, elválni, majd elengedni... Nincsenek szavaink, könnyes szemmel várjuk, hogy valaki segítsen rajtunk... Szorongva várakozunk, keressük a támaszt.... Valakit, aki enyhíti a fájdalmunkat. Keressük az embert..., szólítjuk az Istent..., és nem értjük, mi történt velünk... Szembesülünk a kegyetlen valósággal. Nincsenek szavaink, csupán a dermedt, fájó, lelket mardosó csend..., a ráébredés..., hogy milyen sokat jelentett számunkra, akit, akiket most elveszítettünk. Várunk valami biztatót, de csak az emlékeink bukkannak föl, a hitünkben találhatunk fogódzót.

Leomlott a bástya és csonka lett a vár... Soha semmi nem már olyan, mint régen volt. Maradnak az emlékeink, a hála érzése és a köszönet hangjai.

Csend van. Könnyes, fájdalmas csend. ... És ebbe a csendbe valahonnan, messziről, mélyről előbukkannak hangok, mondatok, képek, villanásnyi emlékek... Fel-felbukkan a közös múlt. Az olykor nehéz, gondokkal terhelt, munkához kapcsolódó sóhajai és a kedves támogató, segítőkész szavak; az egymást biztató, erősítő beszélgetések. Mert te sokat segítettél nekünk Laci! Példát mutattál nekünk alázatból, tisztességből, odaadásból. Akár a munkádról volt szó, akár a családi életedről. Könnyes arcunkon mosoly suhan át, ha a közös emlékekre gondolunk. A humorodra a derűs jókedvedre. Öröm töltötte el a szívünket, mert tudtuk, hogy hozzád mindig fordulhattunk tanácsért, segítségért. Sok jót tettél velünk. Sok jót tettél nekünk.

" A szív jósága olyan, mint a nap melege, életet ad. Csak a jóság, a szeretet maradandó. Olyan, mint a forrás. Minél többet merítenek belőle, annál jobban buzog." (Sienkiewitz)

Forrás voltál nekünk Laci! Ahhoz, hogy ennyi jót adj, te is sok jót és szépet kaptál feleségedtől, társadtól, Zsuzsitól. Így tudtad továbbadni felénk, mások felé a jóságot.

Búcsúzunk tőletek Laci és Zsuzsi!

Boldogok lehetünk, hogy ismertünk téged és feleségedet Zsuzsit. A mardosó fájdalom könnyeibe távolról beleolvad az eddig érzett boldogság derűje is. Része voltatok az életünknek, a mindennapjainknak. Hálával tartozunk nektek.

Drága Laci!

Áldás volt a munkádon, hálásak vagyunk érte. Pilisszentiván minden polgára nevében köszönetet mondok Neked! És köszönetet mondok, mondunk neked Zsuzsi, mert tisztelted a férjed munkáját, türelemmel, szeretettel áltál mellette. Csendes, de rendkívüli szereteteddel támogattad őt felelősségteljes hivatásában, a közszolgálatban. A köz szolgálatában. Valóban a közösséget szolgálta, Pilisszentiván közösségét. Ez volt az élethivatása. Köszönjük Zsuzsi, mert ezt nélküled nem tehette volna meg!

Szép és nehéz örökséget hagytál ránk Laci. Örökséged a precizitás, a pontosság, az elhivatottság, az elköteleződés, a türelem, a rend.

Rendben éltél és rendet hagytál ránk. Értéket teremtettél, az általad kialakított pénzügyi-elszámolási rendszer valóban a te alkotásod. Rendkívüli, ahogy létrehoztad ezt a rendszert, mely megalapozta az önkormányzat, a hivatal, a társintézményeink, egyesületeink, civil szervezeteink további működését. Biztonsággal építhette az önkormányzat a terveit erre a kiváló alapra. Biztonsággal tervezhettük a jövőt Pilisszentivánon, mert Rád mindig számíthattunk. Ott álltál mellettünk a kezdetektől, a megvalósulásig.

A hiányod borzalmasan fájó, de minden pillanatban arra kell gondolnunk, hogy ott hagytad a kezed nyomát mindenen, ami községünkben épült, megújult, megvalósult.

Köszönettel és hálával tartozunk neked Laci! És minden egyes köszönet és hála gondolat szeretett feleségedet Zsuzsit is illeti. Így, együtt jelentek meg minden gondolatunkban, emlékünkben.

Valójában mindig együtt voltatok. A munkában, a családban egy szép pár voltatok. Most is együtt búcsúzunk tőletek. Fájdalmunkban csak magunkra gondolunk, de ezt nem tehetjük. Most nem mi vagyunk a fontosak, hanem a drága gyermekeitek. Nekik van nagy szükségük a segítségre ebben a leírhatatlan fájdalomban. Senki sem pótolhatja azt a szülői szeretetet, amit kaptak tőletek, de megtesszük azt, amit baráti szeretetből, hálából, elismerésből meg kell tennünk.

Mindig ott leszünk a háttérben. Mi az önkormányzat és a hivatali kollégáid, barátaid. Számíthatnak ránk mindig. Követjük az életútjukat, segítünk nekik, hogy továbbtanulhassanak. Támogatjuk őket, hogy megszerezhessék a diplomájukat, ígérem, nem hagyjuk őket magukra. Segítséget kapnak Pilisszentiván Önkormányzatától, hogy ebben a felfoghatatlanul nehéz helyzetben helyettetek is ott álljunk mellettük.

Könnyekkel küszködve búcsúzunk Tőled és szeretett feleségedtől Zsuzsitól!

Könnyeinkkel küzdve, de emlékezve bátorító és mindig biztató szavaidra és a kedves mosolyodra. Így maradsz meg bennünk örökre!

Így maradtok meg bennünk örökre mindketten!

Köszönjük, hogy ismerhettünk Benneteket!

Isten veletek!

Nyugodjatok békében!Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala és Pilisszentiván Község Önkormányzata nevében: Poppréné Révay Gyöngyi polgármester


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu