Pilisszentiván.hu
2018.07.23. Lenke napja van

„Ünneplő Szentiván" — Pályázati kiírás

A pályázat tárgya: nemzeti és pilisszentiváni zászlók beszerzésének támogatása

„Ünneplő Szentiván" - Pályázati kiírás

Pilisszentiván Község Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottsága és a „Pilisszentivánért" Faluszépítő Egyesület az alábbi pályázatot írja ki:

A pályázat neve: Ünneplő Szentiván

Célja: ünnepeink fényét minél több szentiváni portán elhelyezett zászló növelje, fokozva az ünnepi hangulatot.

A pályázat tárgya:

Nemzeti és pilisszentiváni zászlók beszerzésének támogatása

A zászlók 60x90 cm méretűek, rúdbújtatóval a rövidebb oldalon.

Keretösszeg: a korábbi kiírás után megmaradt 500.000,- Ft, azaz ötszázezer Ft, a Kulturális Bizottság 2017. évi költségvetésében kulturális célokra elhatárolt keret terhére.

Támogatási hányad: a pályázók számától függően a keretösszeg erejéig, egyenletesen elosztva.

A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás

Kik pályázhatnak?

-Valamennyi kül- és belterületi házas ingatlan tulajdonosa, aki legalább 1 éve Pilisszentiván bejelentett lakosa. ( Akik a korábbi pályázati kiírás nyertesei, ezen már nem vehetnek részt!)

-Községünkben bejegyzett telephellyel rendelkező cégek és vállalkozások, de ők csak a közös beszerzés nyújtotta árelőnyt élvezhetik. (A zászlók beszerzési ára 2.134,- Ft/db)

Hogyan pályázhatunk?

Mail postán a szebbfalu@gmail.com e-mail címen, vagy levélben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán leadva. Szükséges tartalom: a pályázó neve, címe, telefonja vagy e-mail címe, jelezve, hogy mit kér.

Egy pályázó max. 1 db nemzeti és 1 db szentiváni zászlóra pályázhat.

Határidő: a pályázatokat 2017. október 8-ig (vasárnap) kérjük leadni.

Lebonyolítás: a beérkező pályázatok összesítése után kalkulálható az egyes zászlók támogatási mértéke. Ezt követően a pályázókat értesítjük arról, mennyit kell neki fizetnie, mennyi a támogatás értéke. Aki ezen feltételeket elfogadni nem kívánja, elállhat a pályázattól. A Faluszépítő Egyesület értesítést küld az érintetteknek az átvétel lehetséges időpontjairól és helyéről.

„Pilisszentivánért" Faluszépítő Egyesület

és Pilisszentiván Község Önkormányzatának

Kulturális, Oktatási és ifjúsági Bizottsága


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu