Pilisszentiván község Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2005.(X.3.) rendelete

az Elektronikus Ügyintézésről

 

1.§ A Polgármesteri Hivatal hatósági ügyek elektronikus úton történő intézésére, továbbá a 2004. évi CXL. tv. 162.§ (1) bek.-ben felsorolt egyes eljárási cselekmények elektronikus formában történő elvégzésére csak külön e tárgykörben alkotott helyi önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján, a Képviselő-testület által legkorábban 2006. október 31.-ig megalkotni kívánt önálló rendelet szabályainak betartásával jogosult.

 

2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

Pilisszentiván, 2005. október 3.

 

 

 

Pénzes Gábor                                                                        Dr.Peller György

Polgármester                                                                                  Jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

2005. október 26.

 

 

 

Dr.Peller György

jegyző