Pilisszentiván.hu
2024.06.19. Gyárfás napja van

Pályázat a Szentiváni Újság szerkesztésére

Pályázat a Szentiváni Újság szerkesztésére

Pilisszentiván község Önkormányzata pályázatot hirdet a Szentiváni Újság c. önkormányzati havilap szerkesztésére, valamint a felelős szerkesztői feladat ellátására. A részletekért kattintson!

A felelős szerkesztő egy személyben felelős a lap tartalmi, a sajtótörvénynek és sajtóetikai követelményeknek megfelelő, időben történő havi megjelenéséért, a nyomdakész file nyomda szerverére határidőben történő feltöltéséért, valamint a feltöltött anyag vonatkozásában a nyomdával való kapcsolattartásért. Az újság nyomdai kivitelezésével kapcsolatos szerződés megkötése és a lap terjesztésével kapcsolatos feladatok ellátása az önkormányzat feladata.

 

A lap adatai:

 

 • "Szentiváni Újság"- Pilisszentiván község Önkormányzatának közéleti lapja
 • a megjelenés gyakorisága: havonta
 • a lap mérete: A/4
 • megjelenési példányszám: 1500 db/hó
 • a megjelenés terjedelme: 20 A/4-es oldal, amely magában foglalja a hirdetéseket is (hirdetések a szabad kapacitás terhére vehetők fel, maximum 4 oldal terjedelemben
 • külső borítója színes, belső oldalai fekete-fehérek

 

 

Az újság célja színvonalas és tartalmas települési információs újság létrehozása, amely megvalósítja az önkormányzat képviselő-testülete és szerveitől, tisztségviselőitől a lakosság irányába történő információáramlás helyi értékeknek megfelelő biztosítását, valamint a helyi közösség életében jelentős hagyományok, rendezvények hírül adásával és bemutatásával a lakosság aktivitásának növelését.

 

Tartalmi elvárások:

A felelős szerkesztő

 1. állandó rovatok mentén fűzze fel a tartalmakat, melyek:
   • interjúk
   • helyi hírek, önkormányzati hírek, beruházásokról beszámolók
   • események, rendezvényekről készült beszámolók
   • nemzetiségi hírek
   • intézmények és civilek témakörök
   • természetvédelem és zöld témák
   • anyakönyvi hírek
 1. adjon részletes tájékoztatást a képviselő-testületi ülésekről, annak érdekében, hogy az olvasó átfogó képet kapjon az ülésekről
 2. rendszeresen készüljön a polgármesterrel és a bizottságok elnökeivel interjú
 3. időszakosan készüljön interjú az egyesületek, intézmények vezetőivel
 4. az újságban kizárólag szentiváni vonatkozású tartalmak jelenjenek meg
 5. az újságíró ismerje a helyi közösségeket, közéletet
 6. az újságíró maga látogasson el a közéleti eseményekre, ne „hozott” anyagból dolgozzon
 7. az újság szóljon minden korosztályhoz
 8. biztosítson teret a civil szervezetek írásainak
 9. az újság legyen olvasmányos

 

 


Pályázati feltételek:

 

 • felsőfokú iskolai végzettség
 • magas fokú szövegalkotási- és kifejezőkészség, kreativitás
 • tájékozottság a helyi közösség ügyeit illetően
 • a feladat ellátásához szükséges informatikai ismeretek
 • pályázhat bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság
 • újságírói végzettség, újságírói gyakorlat és német nyelvtudás előnyt jelentenek
 • pilisszentiváni lakosok előnyt élveznek.

 

A pályázónak lehetősége van arra, hogy az újság szerkesztése során egyes munkafázisokat alvállalkozó bevonásával valósítsa meg.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • a pályázó személyi adatait, szakmai önéletrajzát
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát
 • érvényes erkölcsi bizonyítványt
 • referenciaanyagot korábbi munkáiból
 • a lap szerkesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket és törekvéseit
 • vállalási árat

 

A pályázat benyújtásának részletei:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 1.
A pályázat benyújtása: Poppréné Révay Gyöngyi polgármester részére, Pilisszentiván község Önkormányzat, 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
A borítékra kérjük ráírni: "Szentiváni Újság pályázat 2023".
A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

 

A felelős szerkesztői megbízás határozatlan időre szól, 90 napos felmondási határidővel. A felmondás mindkét fél részéről csak írásban történhet.


Megbízási díj: megbízási szerződés alapján, számla ellenében, átutalással.


Felvilágosítás kérhető a 06-26/367-322-es telefonszámon.


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu