Pilisszentiván.hu
2024.07.19. Emília napja van

Önkormányzati döntések februárban

Önkormányzati döntések februárban

Február 14-én tartotta e havi rendes ülését Pilisszentiván képviselő-testülete. 

Elfogadták a 2022-es év költségvetésének első olvasatát, melyből kiderül, hogy idén is több pályázaton kíván indulni az önkormányzat, nagyjából 160 millió forintos beruházással számolnak. Az első olvasat azonban még nem a végleges költségvetés, azt március közepéig kell elfogadni.
Még a tavalyi év végén döntött arról a képviselő-testület, hogy a községgazdálkodás telephelyére - az ott tárolt gépek és eszközök védelmére - csarnokot épít. Az ajánlat be is érkezett, el is fogadták, de a mostani ülésig nem érkezett vállalkozási szerződés a cégtől. Így a csarnoképítésre vonatkozó döntést a testület most visszavonta.
Egy kúriai döntés értelmében az önkormányzatok nem szedhetnek útdíjat a településen áthajtó, súlykorlátozással érintett teherautóktól. Ennek megfelelően módosították az erről szóló rendeletet. A behajtási engedélyt a nagytömegű autók esetében továbbra is kérni kell. 
Elfogadta a testület az óvoda nyári zárva tartását, e szerint az óvoda július 25-től augusztus 19-éig zárva lesz, augusztus 15-19-ig lesz ügyelet, és 22-én nyit újra.
Módosította a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet a testület. Annak érdekében, hogy a rendelet és a szerződés összhangban legyen, bekerült a rendeletbe, hogy a közszolgáltató  évente  8 db, biológiailag lebomló zöldhulladék zsákot biztosít térítésmentesen.

A szociális ellátásokról szóló rendelet is módosult. A módosítás szerint lakhatási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg több személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén a 300%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja. Rendszeres, 1 000 –10 000 forint összegű gyógyszertámogatásban az a személy részesülhet, akinek
gyógyszerköltsége meghaladja jövedelmének 10%-át, feltéve, ha a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén a 300%-át. Rendkívüli támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, tartósan beteg, egyedül élő, vagy gyermeket egyedül nevelő szülő, gyám esetén pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
Krízistámogatásban az részesíthető, ahol a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg,  A krízistámogatás összegének alsó határa 3 000 forint,  felső határa 50 000 forint.

Az orvosi rendelő tetőterének részleges beépítése és a lift kialakítása miatt árambővítésre van szükség a rendelőben. Ezt elfogadta a testület és bruttó 713 232 forintot biztosított rá. 
A Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, ennek apropóján 166 000 forint külön támogatást szavaztak meg az egyesületnek a képviselők.
Elfogadták továbbá az önkormányzat első féléves üléstervét, a Szociális Társulás 2021-es beszámolóját és megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait. Tárgyalták a régészeti kiállítóhely működési rendjét, de erről egy későbbi alkalommal döntenek majd.

Szentiváni Újság

Fotó: Palkovics Mária


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu